Rekordstor miljöräddningsövning i Vänern med popcorn

En person häller ut popcorn ur en blå påse ner i vatten

Foto: Karin Cars

På onsdagen den 4 oktober äger den största miljöräddningsövningen någonsin i Vänern rum. Karlstad är platsen för detta viktiga initiativ där popcorn används för att simulera ett oljeutsläpp. Lidköping miljö och teknik är på plats, både som observatörer och deltagare i krisövningar.

En viktig övning för att skydda vår miljö

Kustbevakningen arrangerar denna historiska övningen som är den största miljöräddningsövningen som någonsin utförts i Vänern. Under övningen medverkar ett 80-tal deltagare som ingår i det svenska civilförsvaret. Utsläpp av olja och farliga ämnen kan få allvarliga konsekvenser för miljön, ekonomin och samhället. Om sådana utsläpp inträffar i vattenskyddsområden kan också lokal och regional dricksvattenförsörjning hotas.

Popcorn ska simulera olja - En smart lösning för att öva

För att simulera ett oljeutsläpp kommer stora mängder av popcorn att användas. Popcorn beter sig ungefär på samma sätt som olja i vatten, det vill säga att det flyter på ytan och följer med vattenströmmarna. Popcorn är biologiskt nedbrytbart vilket innebär att om alla popcorn inte lyckas samlas upp så skadar de inte Vänern och miljön. Därför passar just popcorn perfekt för att öva lokaliserings- och saneringsåtgärder.

Båtar på vatten med popcorn flytande runtomkring

Foto: Karin Cars

Stärkt samverkan för att skydda Vänerns vatten

Övningens syfte är att förbättra samarbetet mellan samhällets olika aktörer när farliga ämnen hotar Vänern. Målet är också att visa och öva metoder för att hantera utsläpp av skadliga ämnen i vatten. Vänern är Sveriges största ytvattentäkt och försörjer inte bara Lidköping utan många andra kommuner med råvatten. Utsläpp av farliga ämnen i Vänern kan allvarligt påverka dricksvattenförsörjningen i många områden. Därför deltar Lidköping miljö och teknik tillsammans med andra viktiga aktörer som kommunal räddningstjänst, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Vänerhamn AB och Sjöräddningssällskapet i denna övning. Samarbete är nyckeln till att hantera stora kriser i Sverige.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se