Snart blir det enklare att återvinna dina förpackningar - kommunerna får ansvaret

Bilden visar olika förpackningar av glas, metall, papper och plast

Det kommer bli lättare att återvinna förpackningar i Lidköping. Under 2022 beslutade Sveriges regeringen om nya regler för insamlingen av förpackningar. Beslutet innebär att Lidköping miljö och teknik, tillsammans med övriga kommuner i Sverige, får ansvaret att samla in förpackningar från hushållen med start den 1 januari 2024.
Senast 2027 ska dessutom privatpersoner kunna lämna förpackningar av plast, papper, glas och metall nära sina hem - vi kallar det för Hemsortering. Vi jobbar nu för fullt med planeringen hur införandet av Hemsortering kan genomföras på bästa sätt för alla i Lidköping.

De nya reglerna för förpackningsinsamling

I juli 2022 beslutade regeringen nya regler för förpackningsinsamling.

  • Beslutet innebär att kommunerna från 2024 får ansvar att samla in förpackningar från återvinningsstationer och från de flerbostadshus som redan har fastighetsnära insamling.
  • Beslutet innebär att kommunerna senast 2027 ska ordna insamling av förpackningar fastighetsnära, även kallat FNI.
  • Beslutet innebär att kommunerna ska ordna insamling av skrymmande förpackningar, sådant som är för stort för soptunnan, vid lättillgängliga insamlingsplatser.

Hur kommer beslutet att påverka mig som kund i Lidköping?

Enligt de nya reglerna får Lidköping miljö och teknik ansvaret över återvinningsstationerna (som idag ägs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen)

Det är en förändring som kommunens invånare inte kommer att märka av. Stationerna kommer att finnas kvar på samma ställen med samma containrar. Den enda skillnaden är att det är till oss som invånarna hör av sig när de behöver göra en felanmälan om det behöver städas eller tömmas, säger Peter Wallström, tf Renhållningschef.

Från 2024 får Lidköping miljö och teknik även ansvaret över förpackningsinsamlingen från de flerbostadshus som redan har fastighetsnära insamling. De insamlade förpackningarna lämnas sedan över till producenterna för vidare transport och återvinning.

Lätt att göra rätt med Hemsortering

Beslutet innebär också att alla hushåll i Sverige ska ha fastighetsnära insamling av förpackningar senast 2027. Det innebär att alla hushåll i Lidköping kommer kunna lämna allt förpackningsavfall nära sitt hem - vi kallar det för Hemsortering.

För dig som bor i villa eller småhus innebär Hemsortering att du kommer att ha kärl hemma vid fastigheten där du kan sortera ditt förpackningsavfall. Är du ägare av flerbostadshus innebär Hemsortering att du ska ordna insamlingsplatser på fastigheten där de boende kan lämna förpackningsavfallet.

Vi har redan idag många villaägare som får sina plast- och pappersförpackningar hämtade av oss hemma vid fastigheten. I samband med att vi införde matavfallsinsamling i Lidköping började vi erbjuda villorna det som vi kallar kärl 2. Med Hemsortering tar vi nu nästa steg och kommer under 2024 ansluta resterande villor så att de också får kärl 2. Samtidigt blir kärl 2 kostnadsfritt när det töms en gång i månaden. Innan 2027 ska Hemsortering vara infört i hela kommunen och då ska alla hushåll kunna bli av med allt förpackningsavfall nära hemmet, berättar Peter Wallström, tf Renhållningschef.

Kommer det att bli dyrare för mig som kund i Lidköping?

Det är fortsatt producentansvar för förpackningar. Det betyder att det är producenterna som ska bekosta insamling och återvinning av förpackningarna, så nej, det ska inte påverka avfallstaxan. Sedan kan extra tjänster komma att kosta, som exempelvis extra tömningar, dragvägstillägg eller tätare hämtningsintervall.

Vad innebär producentansvaret?

Producentansvaret innebär att de som sätter en förpackning på marknaden ska ansvara för och bekosta insamling och återvinning av den. Producenterna ska alltså ersätta kommunen för sådana kostnader.

Vad händer med återvinningsstationerna i Lidköping?

Fram tills att Hemsortering är fullt införd i kommunen kommer återvinningsstationerna att finnas kvar, kanske även därefter. På återvinningsstationerna kan du fortsätta att lämna skrymmande förpackningar som inte får plats i dina kärl och blir ett komplement till Hemsortering.

Ett positivt beslut för ökad återvinning

Vi ser positivt på att få ansvaret för förpackningsinsamlingen då det kommer bli lättare för oss att hantera alla avfallsfraktioner. Med Hemsortering gör vi det också lätt att göra rätt när det gäller att återvinna förpackningar. Vårt planeringsarbete pågår just nu med stora och många utmaningar framför oss. Vi kommer behöva arbeta tillsammans för att hitta lösningar som fungerar i praktiken.

Mer information om förpackningsansvaret och Hemsortering

Vi har samlat information till dig på vår hemsida. Där kommer du hitta sånt som du behöver veta för att förstå vad förändring och Hemsortering innebär för dig som ägare av villa, fritidshus, flerbostadshus eller bor i lägenhet i Lidköpings kommun. Du hittar länken här nedan!

Länkar

Här kan du läsa mer om de nya reglerna för hur förpackningar ska samlas in.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se