Effektbaserade analyser och Läkemedelsprovtagning

Under våren har vi tagit prover på avloppsvatten och recipient vatten som ska genomgå effektbaserade analyser. Det är en analysmetod som mäter "cocktail-effekten"/miljö-effekten som avloppsvattnet sammansättning har.

Labbet som genomför analysen heter Biocell analytica och de beskriver analysmetoden på följande sätt:

”Effektbaserade analysmetoder är ett nytt och kraftfullt sätt att detektera miljöfarliga kemikalier. Analyserna görs i odlade celler, som gjorts känsliga för specifika effekter, till exempel hormonstörande eller DNA-skadande effekter. Metoderna mäter den totala effekten av oönskade kemikalier i vatten – såväl kända som okända ämnen, omvandlingsprodukter och metaboliter samt cocktail-effekter”

Informationen om hur avloppsvattnet i sin helhet påverkar recipienten saknar vi idag. Hittills har vi endast analyser på halter av olika läkemedelsrester och andra föroreningar men dessa talar inte om vilken cocktail-effekt/miljö-effekt som sammansättningen av avloppsvattnet har när det når recipient. Med denna typ av analys hoppas vi kunna börja fylla på med denna information.

För att få en uppfattning om hur recipienten påverkas av utgående avloppsvatten har även prover tagits uppströms och nedströms recipienten, som i Lidköpings ARVs fall är Lidan. Prover tagna uppströms utsläppspunkt togs på Ågårdsbron och prover nedströms utsläppspunkt togs längst ut på pir-armarna där Lidans vatten möter Vänern.

Provtagning på Ågårdsbron

Provtagning vid Piren

Fyllda flaskor från provtagningen

Provet som ligger nedströms utsläppspunkten behöver tas en längre sträcka ifrån utsläppspunkten för att avloppsvattnet ska hinna blandas in ordentligt. Då utsläppspunkten i Lidan ligger nära mynningen till Vänern och inga lämpliga provtagningsplatser finns för att ta ett lämpligt prov i mitten av Lidan var detta en praktisk utmaning att lösa. Efter mycket klurande från driftpersonal landade det i en lösning där en radiostyrd båt användes för att bogsera ut en provtagningspump till mitten av Lidan. Därifrån pumpades vatten till pir-kanten där personal kunde fylla provtagningsflaskor, se film.

För att få en helhetsbild av avloppsvattnets egenskaper genomförs även analys av läkemedelsrester på samtliga prover. Totalt genomfördes tre provtagningsomgångar och analysresultat förväntas fås i slutet av sommaren. Denna analyskampanj är även en del utav ett projekt där effektbaserade analyser genomförs på avloppsvatten och recipientvatten från olika reningsverk där resultaten kommer att jämföras mellan reningsverken. Projektet är bidragsfinansierat av Naturvårdsverket och drivs av Sweco. Resultatet kommer att sammanfattas i en rapport som kommer att komma under 2022.

Nu börjar det närma sig semester och sommarledighet för många av oss, så vi vill passa på att önska er alla en Glad Sommar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se