Kompensationsyta för vadarfåglar

Kommunen har krav på sig att ta fram ett område som ska kompensera för den yta som tas i anspråk i samband med att strandpromenaden anläggs vid Framnäs. Platsen och storleken på kompensation ska godkännas av Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

Utgångspunkten i sökandet har varit att hitta en plats som är lämplig för vadarfåglar. En plats dit fåglarna hittar och där de känner sig trygga i samband med att de rastar och äter.

Kommunen har illustrerat en plats nedanför Vattenreningsverket i Tofta som uppfyllt alla dessa kriterier och har varit utgångspunkten i dialogen med tillsynsmyndigheten.

Under våren har kommunen mottagit positiva och negativa synpunkter både direkt och via massmedia angående valet av plats.

Nu pågår detaljprojektering för kompensationsytan för vadarfåglar.  I samband med detta arbete tas hänsyn till de synpunkter som framkommit om platsens läge och utformning. Målet är att ha ett förslag på slutgiltig plats och utformning klart under hösten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se