Filsbäck västra - Gamla Götenevägen/ Vinningavägen

Ett större bostadsområde planeras i västra Filsbäck.

Information om projektet

Filsbäck västra är utpekat som ett utvecklingsområde för bostäder i den nyligen antagna fördjupade översiktsplanen för Lidköpings tätort. I dagsläget utgörs huvudparten av marken av en så kallad pay n play-golfbana. Målet är att skapa nya boendemiljöer för mellan 300-800 bostäder. Inriktningen är en variation av bostadstyper, både flerbostadshus, radhus, enbostadshus med mera. En direkt närhet till natur- och vattenmiljöer kommer eftersträvas i den, för Filsbäck, atypiska kvartersstrukturen. Projektet är ett samarbete mellan en privat fastighetsägare och kommunen som äger ca 50 % av marken vardera.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att utveckla Filsbäck med nya bostäder och boendetyper med tillhörande gröna och blå naturmiljöer, samhällsservice och viss verksamhet. Projektet syftar också till att stärka kopplingen mellan Filsbäck och staden Lidköping.

Planeringsskede

Planarbete har påbörjats men för närvarande finns ingen tidsplan för samråd av detaljplanen.

Om du vill framföra en synpunkt på en detaljplan då det pågår samråd eller granskning måste du göra detta skriftligen. Synpunkter skickas till samhalle@lidkoping.se eller postadress: Lidköpings kommun, Sektor samhälle, 531 88 LIDKÖPING.

Förutom att planhandlingar och underlag finns att läsa på denna sida finns de alltid utställda i Stadshuset, Skaragatan 8.

Karta

Planhandlingar och underlag

Kontakt

Eric Alnemar

Titel: Planarkitekt

Enhet: Samhälle

E-post: Eric.Alnemar@lidkoping.se

Kontakt

Amanda Heed

Titel: Mark- o Exploateringsing

Enhet: Samhälle

E-post: Amanda.Heed@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se