Skaraborgsperspektiv

I Skaraborg är det enkelt att driva verksamhet och göra bra affärer. Vi ligger nära Sveriges stora marknader med utmärkta logistikmöjligheter och modern infrastruktur. Här finns starka kluster och innovationsmiljöer inom spelutveckling, fordonsindustri och möbelbransch, och väl fungerande samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Etablerade nätverk, entreprenörsdrivet företagsklimat och personligt engagemang på alla nivåer ger dig förutsättningar att lyckas. Välkommen till Skaraborg!

En ledande framtidsregion

Skaraborg är idag på väg att bli Sveriges fjärde största arbetsmarknadsregion med ett differentierat näringsliv och många företag som är ledande inom sina branscher. Här finns en blandning av etablerade företag som fortsätter att utveckla nya generationers produkter, yngre bolag som skapar nya affärsmöjligheter i framtidens högteknologiska branscher och unika kluster som attraherar talanger och bidrar till innovation. Kombinationen av tillväxtfokus och långsiktig hållbarhet är en strategisk framgångsfaktor som gör Skaraborg till en av Skandinavens mest spännande framtidsregioner.

Varför Skaraborg?
Närhet till Sveriges stora marknader med utmärkta logistikmöjligheter
• Starka kluster inom ett flertal branscher, till exempel spelutveckling, fordonsindustri och industriell tillverkning
• Välutbyggd och komplett struktur inom underleverantörer till industri och ICT
• God uppkoppling mot Stockholm och Göteborg med höghastighetståg
• Ett välfungerande logistiknätverk för flöden till/från men även inom regionen
• Tillgång till 135 000 universitetsstuderande inom 200 km
• Etablerade nätverk och personligt engagemang
• 15 samverkande kommuner med ett välkomnande och gott värdskap.

Starkare tillsammans
I Skaraborg är vi bra på att samarbeta, både i formella och informella sammanhang. Vi har viljan, förmågan och kraften att samlas kring viktiga frågor och bygga nätverk som stärker företag och människor. Ett konkret exempel är IDC West Sweden AB som är ett utvecklingsbolag för Skaraborgs tillverkande industri. De driver utvecklingsprojekt för en hållbar framtida industri och ägs av ca 160 delägarföretag. IDC har i uppdrag att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. Här finns också ett prestigelöst, entreprenörsdrivet och lösningsorienterat företagsklimat som gör det enkelt att skapa personliga relationer och komma till viktiga beslut. Vi är övertygade om att det är människor som driver utveckling och att tillsammans blir vi starkare.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se