Askeslätt

Askeslätt är ett av kommunens senaste områden för framförallt småhusbebyggelse. Tomter släpps i tomtkön löpande.

Information om projektet

Området ligger nordväst om Lidköping centrum, ca 3 km från Nya stadens torg. Det avgränsas i sydost av bostadsområdet Råda mosse, i väster av Råda ås friluftsområde, i norr av jordbruksfastigheten Ulvekroken 1:2 och i nordost av Ringleden.

Området omfattar en yta om cirka 41 hektar. Askeslätt är just nu det aktuella området för kommunala småhustomter. Nu är alla tomter för 2B Västra och 2C tilldelade. Nästa tomtsläp i Askeslätt kommer att ske i samband med att de nya tomterna färdigställs, preliminärt hösten 2023.

Färdigställda etapper är 2A, 2BC

Idag pågår projektering av infrastruktur av etapp 2DE.

Under vintern 2022/2023 inleds projektering av infrastruktur för den sista bostadsetappen 2F i området. Under 2023 inleds också projektering av lekplats.


Etapp

2A

2BÖ

2BC

2DE

2F

Småhustomter

24

0

30

67-69

28


Inga lediga


Inga lediga

Första släpp preliminärt

sommaren 2026

Släpp ej bestämt

Storkvarter

3

6

3

4

0Lediga kvarter finns


Lediga kvarter finns


 

Mer information

Kontakt

Ann Janzon

Titel: Exploateringsingenjör

Enhet: Samhälle

E-post: ann.janzon@lidkoping.se

Kontakt

Ronnie Hollsten

Titel: Projektledare

Enhet: Samhälle

E-post: Ronnie.Hollsten@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se