Underrättelse: Granskning av detaljplan för Otterstads-Berg 2:26 m fl (Spiken)

Rubricerad detaljplan, upprättad i november 2023, finns utställd för granskning fr.o.m. den 27 november 2023 t.o.m. den 29 december 2023. Detaljplanen ställs på nytt ut för granskning eftersom planområdet minskats i storlek sedan den förra granskningen.

Planen syftar till att ge en samlad bild över utvecklingsmöjligheter och bevarandevärden vid Spiken. Detaljplanen ska även möjliggöra för en utveckling av besöksnäringen i området samtidigt som yrkesfisket ska kunna fortleva.
Planförslaget är i enlighet med kommunens översiktsplan och genomförandet av den förväntas inte innebära en betydande miljöpåverkan.

Granskningslokal
Stadshuset, Skaragatan 8.
Öppettider: måndag-torsdag 7:30-17:30, fredag 7:30-16:00. Under julhelgerna kan öppettiderna variera, se kommunens webbplats för vidare information.

Förslaget finns även tillgängligt på kommunens webbplats:
www.lidkoping.se/detaljplaner/ Detaljplaner - pågående
Upplysningar lämnas av Eric Alnemar på tfn: 0510-77 10 41,
e-post: eric.alnemar@lidkoping.se

Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad, 531 88 LIDKÖPING vid Vänern.
Besöksadress: Skaragatan 8, tfn: 0510-77 00 00.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, Lidköpings kommun, 531 88 LIDKÖPING vid Vänern eller samhalle@lidkoping.se, senast den 29 december 2023.

Den som inte senast under granskningstiden framfört sina synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 1. Underrättelse: Granskning av detaljplan för Otterstads-Berg 2:26 m fl (Spiken)
  • Underrättelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  Dokument eller extern anslagstavlaUnderrättelse.pdf Pdf, 129.7 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (34 dagar, 8 timmar och 34 minuter)
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: