Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig med hur du ska sortera ditt avfall i Lidköping. Sök på olika avfall och lär dig mer om hur de sorteras.

Ammunition

Sorteras som: Explosivt

Lämnas: Polisen

Tänk på att kontakta polisen i förväg!