Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig med hur du ska sortera ditt avfall i Lidköping. Sök på olika avfall och lär dig mer om hur de sorteras.

Asbest / Eternit

Sorteras som: Farligt avfall

Lämnas: Kontakta Renhållningen

Kontakta personalen på Kartåsens återvinningscentral i förväg innan inlämning. OBS! Det är viktigt att avfallet är förpackat på rätt sätt och därför krävs det dialog för avlämning.