Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig med hur du ska sortera ditt avfall i Lidköping. Sök på olika avfall och lär dig mer om hur de sorteras.

Blomjord

Sorteras som: Restavfall

Lämnas: Vanliga soppåsen och slängs i facket för restavfall

Restavfall är det som blir kvar när du har sorterat ut matavfall, förpackningar, farligt avfall, grovavfall och trädgårdsavfall. Restavfallet ska läggas i den vanliga soppåsen. Tänk på att plast- och pappersföremål som är köpt för hemmabruk inte är en förpackning och ska därför sorteras som restavfall. Exempelvis plastfolie, engångsplastpåsar och bakplåtspapper. Aluminiumfolie sorteras som metall på Kartåsens återvinningscentral.