Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig med hur du ska sortera ditt avfall i Lidköping. Sök på olika avfall och lär dig mer om hur de sorteras.

Burfågel

Sorteras som: Kontakta Renhållningen

Lämnas: Kontakta Renhållningen

För detta avfall önskar vi att ni kontaktar Renhållningen för anvisningar av hur det ska sorteras