Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig med hur du ska sortera ditt avfall i Lidköping. Sök på olika avfall och lär dig mer om hur de sorteras.

Byrå

Sorteras som: Återbruk

Lämnas: Återbruket på Kartåsens återvinningscentral eller second hand

Saker som är hela och användbara bör du lämna till återanvändning, exempelvis till en second hand-butik. På Kartåsens återvinningscentral finns avdelningen Återbruket, där du kan lämna saker som är för fina för att slängas. Det inlämnade lämnas sedan vidare till ideella organisationer som säljer sakerna så att de kan återanvändas av någon annan.