Centraldammsugare

Sorteras som: Elavfall

Lämnas: Samlaren eller Kartåsens återvinningscentral

Elavfall är allt som drivs med sladd eller batteri. Ta ur batteriet och sortera det separat på återvinningscentralen. Vi i Sverige är väldigt duktiga på att återvinna elavfall, vilket är bra eftersom det finns många ämnen där som är viktiga att återvinna, till exempel ädla metaller och tungmetaller. Är din elektronikpryl funktionsduglig och fin? Lämna den då till Återbruket så att den kan gå till återanvändning istället.