Handgranat / Rökgranat

Sorteras som: Explosivt

Lämnas: Polisen

Tänk på att kontakta polisen i förväg!