Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig med hur du ska sortera ditt avfall i Lidköping. Sök på olika avfall och lär dig mer om hur de sorteras.

Hjul

Sorteras som: Däck

Lämnas: Däckhandlare

I Sverige gäller ett producentansvar för uttjänade däck. Detta innebär att den som tillverkat, säljer eller för in däck i Sverige ska se till att däcken återanvänds, går till återvinning alternativt energiutvinning, eller tas omhand på något annat miljömässigt godtagbart sätt.