Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig med hur du ska sortera ditt avfall i Lidköping. Sök på olika avfall och lär dig mer om hur de sorteras.

Insulin

Sorteras som: Mediciner

Lämnas: Apoteket

Läkemedel är viktigt att lämna tillbaka till apoteket. De får absolut inte slängas i den vanliga soppåsen eller i avloppet. Använd en genomskinlig påse, eller en speciell påse som apoteket tillhandahåller. Kanyler och nålar hanteras separat och ska läggas i burkar som finns att hämta kostnadsfritt på apotek. Det uppskattas om du lämnar torra läkemedel (tabletter och dylikt) utan förpackning, det vill säga att du först tömmer förpackningarna på dess innehåll och slänger dem på en återvinningsstation.