Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig med hur du ska sortera ditt avfall i Lidköping. Sök på olika avfall och lär dig mer om hur de sorteras.

Invasiva arter (Ej jord med spår av invasiva arter, bara växtdelar)

Sorteras som: Energiåtervinning

Lämnas: Kontakta Renhållningen

Kontakta Renhållningen innan ni lämnar växtdelar från invasiva arter på Kartåsens återvinningscentral. OBS! Det är viktigt att avfallet är förpackat på rätt sätt och därför krävs det dialog för avlämning.