Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig med hur du ska sortera ditt avfall i Lidköping. Sök på olika avfall och lär dig mer om hur de sorteras.

Kattmatsburk

Sorteras som: Metallförpackning

Lämnas: Återvinningsstationen

Att återvinna metall sparar väldigt mycket energi. Till exempel så sparar återvunnen aluminium 95 procent av den energi som hade krävts för att göra ny aluminium från råvaran bauxit. När det gäller återvunnet stål från exempelvis konservburkar sparas 75 procent av energin jämfört med nyproduktion från järnmalm. Visste du att om alla kapsyler skulle lämnas till återvinning, skulle det kunna tillverkas 2 200 nya bilkarosser varje år? Se bara till att lämna det på rätt ställe: förpackningar till återvinningsstationen och annan metall till kommunens återvinningscentral.