Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig med hur du ska sortera ditt avfall i Lidköping. Sök på olika avfall och lär dig mer om hur de sorteras.

Kläder, hela och rena

Sorteras som: Textil

Lämnas: Behållare för textilinsamling på Kartåsens återvinningscentral eller second hand

Textilier som är hela, rena och användbara bör du lämna till återanvändning, exempelvis till en second hand-butik eller behållare för textilier, skor och kläder på Kartåsens återvinningscentral. Trasiga och uttjänta textilier, kläder och skor kan du lämna i behållare på Kartåsens återvinningscentral.