Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig med hur du ska sortera ditt avfall i Lidköping. Sök på olika avfall och lär dig mer om hur de sorteras.

Lut

Sorteras som: Farligt avfall

Lämnas: Kartåsens återvinningscentral

Farligt avfall får absolut inte hamna i den vanliga soppåsen eller i avloppet. Sådant avfall behöver tas om hand på särskilda sätt för att inte farliga ämnen ska spridas och skada vår hälsa och miljö. Du kan lämna farligt avfall på Kartåsens återvinningscentral. I vissa livsmedelsbutiker finns Samlaren, där du kan lämna batterier, ljuskällor och småelektronik.