Metallunderlägg

Sorteras som: Metall

Lämnas: Kartåsens återvinningscentral

Metallskrot är saker av metall som inte är förpackningar och detta kan lämnas på Kartåsens återvinningscentral. Förpackningar av metall (konservburkar med mera) lämnas på en återvinningsstation. När du lämnat ditt metallskrot på återvinningscentralen skickar vi det till särskilda mottagare för återvinning. Skrot som består av många olika metaller plockas isär för hand, klipps sönder eller mals i en kraftig kvarn. Oavsett om skrotet är rent eller blandat sorteras det till slut alltid efter metalltyp, och allt som inte är metall sorteras bort.