Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig med hur du ska sortera ditt avfall i Lidköping. Sök på olika avfall och lär dig mer om hur de sorteras.

Plastflaska med pant

Sorteras som: Pant

Lämnas: Pantautomat i butik eller Pantamera Express vid Kartåsens återvinningscentral