Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig med hur du ska sortera ditt avfall i Lidköping. Sök på olika avfall och lär dig mer om hur de sorteras.

Plexiglas

Sorteras som: Energiåtervinning

Lämnas: Kartåsens återvinningscentral

På Kartåsens återvinningscentral kan du lämna olika typer av grovavfall. Det finns en särskild ramp där de olika materialen kan lämnas i avsedd container, för att sedan gå till exempelvis återvinning, energiutvinning eller deponi. Är du osäker på var du ska göra av ditt grovavfall kan du alltid fråga någon av de som arbetar på Kartåsens återvinningscentral.