Reklamtidningar

Sorteras som: Tidningar och papper

Lämnas: Återvinningsstationen

Du kan lämna alla dagstidningar, kataloger och rit- och skrivblock samt alla mjuka böcker, som pocketböcker, i containern för tidningar och papper. Däremot läggs papper med klister, som kuvert och post-it lappar, i den vanliga soppåsen tillsammans med övrigt restavfall.