Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig med hur du ska sortera ditt avfall i Lidköping. Sök på olika avfall och lär dig mer om hur de sorteras.

Rot från buskar och träd

Sorteras som: Ris och grenar

Lämnas: Kartåsens återvinningscentral

Trädgårdsavfall såsom grenar, julgranar och ris kan lämnas på Kartåsens återvinningscentral. Där flisas det och går till energiutvinning.