Sköljmedelsflaska, tom

Sorteras som: Plastförpackning

Lämnas: Facket/Kärlet för plastförpackningar eller Återvinningsstationen

Visste du att det på de flesta förpackningar står angivet hur de ska sorteras? Och att förpackningar som lämnas till återvinning inte behöver vara sköljda men att de måste vara tomma? Om det är flera material i en förpackning, försök att skilja på materialen och sortera dem var för sig. Om det inte går, bedöm vilket material förpackningen består mest av och sortera utifrån det. Platta till och vik ihop förpackningarna, om det är möjligt, så tar de mindre plats och det blir färre transporter.