Slippapper

Sorteras som: Restavfall

Lämnas: Vanliga soppåsen och slängs i facket för restavfall

Restavfall är det som blir kvar när du har sorterat ut matavfall, förpackningar, farligt avfall, grovavfall och trädgårdsavfall. Restavfallet ska läggas i den vanliga soppåsen.