Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig med hur du ska sortera ditt avfall i Lidköping. Sök på olika avfall och lär dig mer om hur de sorteras.

Småbatteri

Sorteras som: Batterier

Lämnas: Samlaren eller Kartåsens återvinningscentral

Alla typer av batterier ska lämnas in för återvinning. De ska absolut inte slängas i vanliga soppåsen. Bilbatterier kan alltid lämnas på Kartåsens återvinningscentral.