Växellåda

Sorteras som: Fordon

Lämnas: Bildemontering, d v s bilskrot eller säljs på begagnatmarknaden