Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig med hur du ska sortera ditt avfall i Lidköping. Sök på olika avfall och lär dig mer om hur de sorteras.

Vespa

Sorteras som: Fordon

Lämnas: Bildemontering, d v s bilskrot eller säljs på begagnatmarknaden