Sorteringsguiden

Sorteringsguiden hjälper dig med hur du ska sortera ditt avfall i Lidköping. Sök på olika avfall och lär dig mer om hur de sorteras.

Vinflaska (ofärgad)

Sorteras som: Ofärgade glasförpackningar

Lämnas: Återvinningsstationen eller glas-igloo utplacerad på annat ställe

Glasförpackningar av ofärgat glas ska alltid sorteras separat från färgat glas. Kom även ihåg att skruva av locket eller korken och sortera det efter material. Glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att få försämrad kvalitet. Genom att återvinna glas sparar vi både råvaror (sand, soda och kalk) och energi. Samtidigt som vi minskar mängden koldioxidutsläpp!