Nya uppdrag för badhusprojektet

Vid kommunstyrelsens möte den 31 maj beslutades det om att bordlägga följande två punkter:
• Kommunstyrelsen beslutar att inte avbryta entreprenadavtalet mellan Lidköpings kommun och avtalad part.
• Kommunstyrelsen beslutar att återuppta Fas 1, projekteringsarbete.

Vid samma tillfälle beslutade Kommunstyrelsen om att:
1. Fortsätta utredning gällande alternativ B i Lokaliseringsutredningen.
2. En politisk styrgrupp skall tillsättas.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att undersöka för och nackdelar med att genomföra projektet i något av kommunens bolag.
4. Kommundirektören ges i uppdrag att till kommunstyrelsen återkommande redovisa status samt med erforderliga beslutsunderlag för tilläggsbeslut under projekttiden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se