Nytt nationellt program på Gymnasiesärskolan från läsåret 2022/2023

Nästa höst startar Gymnasiesärskolan på De la Gardiegymnasiet i Lidköping ett nytt nationellt program - Programmet för fastighet, anläggning och byggnation.

Mer praktiskt inriktade studier

Vi är mycket nöjda att vi nu kan erbjuda ett program till de elever som önskar arbeta praktiskt inne och ute med fastighetsskötsel och skötsel av utemiljöer. Programmet för fastighet, anläggning och byggnation lockar nationellt både kvinnliga och manliga elever. Vi på Gymnasiesärskolan vill alltid erbjuda ett brett programutbud som motsvarar elevernas önskemål. I och med att vi startar Programmet för fastighet, anläggning och byggnation kan vi erbjuda de program som både nationellt och regionalt är mest efterfrågade säger Niklas Holmkvist, rektor på Gymnasiesärskolan.

Goda möjligheter till arbete

I utbildningen ingår APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Gymnasiesärskolan på De la Gardiegymnasiet har redan idag flera bra kontakter med APL-platser. Ansvarig lärare på programmet Hans Henriksen menar att det finns goda möjligheter till arbete eller sysselsättning efter avslutade gymnasiestudier.

Under utbildningen får eleverna också kunskap om arbetsmiljöregler och säkerhetsbestämmelser så att arbetet ska kunna genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra arbetsskador. Eleverna får också kunskaper om miljö, material och teknik så att de kan arbeta på ett sätt som främjar hållbar utveckling.

Övriga program på Gymnasiesärskolan på De la Gardiegymnasiet är Programmet för administration, handel och varuhantering, Programmet för hotell, restaurang och bageri samt individuellt program.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se