Fordons- och transportprogrammet certifieras som Motorbranschcollege

De la Gardiegymnasiet i Lidköping är den 21 januari certifierat Motorbranschcollege. En Motorbranschcollegecertifiering innebär en kvalitetsstämpel på den fordonstekniska utbildningen inom fordons- och transportprogrammen i skolorna. En viktig insats för motorbranschens kompetensförsörjning.

Från vänster: Carina Bertilsson, rektor, Mikael Karlsson, ordförande i MBC-gruppen, Jonas Hehrne, verksamhetsledare Motorbranschcollege, Gunnar Svensson, fordonslärare/programansvarig, Charlotte Karlqvist, arbetslagsledare

 Högsta kvalitet till våra elever

- Vi är väldigt stolta över att ha certifierats till Motorbranschcollege. Det är viktigt att kunna erbjuda högsta kvalitet på vår fordonstekniska utbildning till våra elever. Vi har nöjda elever på de fordonstekniska programmen och lärarna får en bra kompetensutveckling. Eleverna får också ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande. Det är några av de områden vi har vi utvecklat genom vårt goda samarbete med motorbranschens företag och certifieringen som Motorbranschcollege konstaterar Carina Bertilsson, rektor.

Stort rekryteringsbehov

Motorbranschen har ett stort rekryteringsbehov, 5 300 personer behöver anställas mellan 2020 och 2022, varav 434 personer i Västra Götalands län. Tekniker och mekaniker är de yrkesgrupper där det största behovet finns. Certifieringen är en kvalitetsstämpel. I och med certifieringen av De la Gardiegymnasiet i Lidköping finns det 25 Motorbranschcollege i Sverige och fler är på väg mot certifiering.

Grattis De la Gardiegymnasiet!

- Grattis De la Gardiegymnasiet som nu klarat certifieringen till att bli Motorbranschcollege! Det visar på ett gott kvalitetsarbete och en vilja att hela tiden utvecklas. Skolan har ett nära samarbete med bransch och företag på orten. Det är utmärkande för en skola som erbjuder eleverna en fordonsteknisk utbildning i framkant och säkrar den framtida kompetensförsörjningen till motorbranschen säger Jonas Hehrne, verksamhetsledare för Motorbranschcollege.

Mycket viktig samarbetspartner för motorbranschens företag i regionen

De la Gardiegymnasiet i Lidköping är en mycket viktig samarbetspartner för motorbranschens företag i regionen. Skolan har ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler. Trots pandemin har vi kunnat slutföra vårt arbete mot en certifiering och nu är vi i mål. Som ordförande för den lokala styrgruppen för certifieringen är jag imponerad över det engagemang som skola, politik, fack och motorbranschens företag visat i och med certifieringen som Motorbranschcollege avslutar Mikael Karlsson, ordförande i MBC-gruppen på De la Gardiegymnasiet och Servicerådgivare på Biltjänst.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se