Studieavbrott

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Om du har bestämt dig för att avbryta dina studier, meddela oss på följande sätt:

Grundskolestudier (grundläggande studier)/gymnasiestudier samt SFI studier

Avbrott kan ske på fyra sätt

  • Eleven anmäler studieavbrottet via vår e-tjänst
  • Eleven själv meddelar studieavbrott till sin lärare.
  • Studieavbrott ”om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen. ” Vuxförordningen 7 kap 1 §.
  • Studieavbrott enligt Skollagen 20 kap 9 §: ”Huvudmannen får dock besluta att utbildningen på kursen ska upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg.”

Högskolestudier/Universitetsstudier

Du meddelar högskolan/universitetet som ger utbildningen du studerar samt meddelar Veronika Palmborg veronika.palmborg@lidkoping.se

Yrkeshögskolestudier

Du meddelar Åsa Törn, asa.torn@lidkoping.se 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan