Behandlingspedagog

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Behandlingspedagog

Vill du arbeta med utsatta barn, ungdomar och vuxna? Vill du vara med och förändra deras livssituation? Är du nyfiken och trygg i dig själv? Då är yrkeshögskoleutbildningen Behandlingspedagog en utbildning för dig.

Som behandlingspedagog arbetar du med vård och behandling av människor med olika typer av problem och svårigheter. Detta kräver en gedigen utbildningsbakgrund och kompetens om hur man bemöter människor på ett professionellt sätt. Behandlingspedagog är ett yrke som innebär många utmaningar och ger mycket i gengäld. På senare år har kompetens inom neuropsykiatri, integration och ensamkommande flyktingbarn i allt större utsträckning efterfrågats av arbetsgivarna. Efter examen har du specifik kompetens inom dessa områden.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 420 yh-poäng, vilket motsvarar två års studier på heltid.
Utbildningen ges på plats i Lidköping i samarbete med TUC Yrkeshögskola.

Start

Planerad start HT 2020. Besked kommer i Januari

Läs mer om Behandlingspedagog

TUC-logotyp-yrkesho¦êgskola

Kontakta mig om Behandlingspedagog

* Fältet krävs

Behörighet

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:

-Särskild behörighet: Svenska 2 alt B eller svenska som andraspråk 2 alt B

Antagningen till utbildningen sker i flera steg. Alla behöriga sökande ska genomföra ett inträdesprov, som inleds med en enkät. Därefter får de med högst poäng komma på en personlig intervju.
Resultat från enkät samt intervju sammanställs och vägs samman med yrkeserfarenhet.

Information till dig som saknar behörighetsgivande kurs

Utbildningsinnehåll

 • Behandlingsmetoder och förhållningssätt
 • Etnicitet och integration
 • Examensarbete
 • Grunder i behandlingsarbetet
 • Grupp och personlighetspsykologi
 • Ledarskap – i teori och praktik
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Psykiatri
 • Socialpedagogik
 • Socialrätt & dokumentation
 • Sociologi
 • Utomhuspedagogik/grön miljöterapi
 • Utvecklingspsykologi

Ansökan

Till ansökan

Sista ansökningsdag 6 maj

Har du frågor kring utbildningen, kontakta Elin Axelsson, elin.axelsson@lidkoping.se

Lärande i arbete - LIA

En betydelsefull del av utbildningen är att vissa av kurserna är förlagda till en arbetsplats, vilket kallas för Lärande i arbete (LIA). Under LIA-perioderna får du arbetslivserfarenhet redan under studietiden, samt en djupare förståelse för yrkesrollen och dess arbetsuppgifter. Utdrag ur belastningsregistret kan begäras av vissa LIA platser. En del LIA platser tar endast emot studerande som fyllt 25 år.

Vad kan jag arbeta med?

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som behandlingspedagog på Hvb-hem, statliga institutioner, i kommunal öppenverksamhet eller fältverksamhet, inom kriminalvården, kvinnojourer, hem för ensamkommande flyktingbarn eller på resursskolor.

Vad är en YH-utbildning?

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan.

yh logga campus lidköping

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:
1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:

-Särskild behörighet: Svenska 2 alt B eller svenska som andraspråk 2 alt B

Antagningen till utbildningen sker i flera steg. Alla behöriga sökande ska genomföra ett inträdesprov, som inleds med en enkät. Därefter får de med högst poäng komma på en personlig intervju.
Resultat från enkät samt intervju sammanställs och vägs samman med yrkeserfarenhet.

Information till dig som saknar behörighetsgivande kurs

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen

Karta

Visa större karta