Butikschefsprogrammet hösten 2018

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Butikschefsprogrammet hösten 2018

En butikschef ska maximera försäljningen och lönsamheten i butiken med goda ledaregenskaper och ett skarpt sinne för affärer. Mål- och resultatuppföljning är viktiga delar.

Butikschefsprogrammet_Campus Lidköping

Coacha och motivera är en stor del i vardagen och genom engagemang och inspiration kunna leda en grupp framåt är en stor utmaning. Handeln är en bransch i ständig förändring där goda specialist- och fackkunskaper ökar möjligheterna till arbete.

En butikschefs arbetsuppgifter är väldigt varierande. Mycket av det vardagliga arbetet handlar om att sälja varor och arbeta med till exempel prissättning. Men jobbet handlar också om skyltning i butiken, marknadsföring, planering av inköp och att möta leverantörer. En butikschef tar även ansvar för personalfrågor, ekonomi och juridik.

Examen

Filosofie kandidatexamen i företagsekonomi (3 år)

Vad kan jag arbeta med?

Du kan jobba som butikschef inom en rad olika branscher, exempelvis sport och fritid, mat, kläder, hem och inredning. Även många andra befattningar inom handeln är möjlig. Branschorganisationen Svensk Handel anser att handeln står inför ett stort antal generationsskiften under de kommande åren och ger indikationer på en stor efterfrågan på utbildad personal.

Utbildningens upplägg

Utbildningen startar hösten 2017 och omfattar 180 hp (3 år) på heltid.
Utbildningen är lärcentrumbaserad. Det innebär att du genomför dina studier på Campus Lidköping som är uppkopplat mot Högskolan i Skövde. Här träffar du din klass och har tillgång till datorer och administrativt stöd. Undervisningen sker bland annat via telebildsändning, där du både kan se och samtala med dina lärare. Vissa föreläsningar är förinspelade och går att ta del av på internet – hemma eller på Campus Lidköping. Det tredje året läser du på campus vid Högskolan i Skövde. Räkna med att du under utbildningens två första år behöver åka till ditt lärcentrum 1-3 gånger per vecka och under det tredje året 1-3 gånger i veckan till Skövde.
Utbildningen är ett samarbete med Högskolan i Skövde.

Läs mer om Butikschefsprogrammet.

HIS_SE_RUBIN_Campus Lidköping

Kontakta mig om Butikschefsprogrammet

* Fältet krävs

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. (eller motsvarande kunskaper)

 

Utbildningsinnehåll 3 år, 180p

Det första året läser du grund- och påbyggnadskurser inom marknadsföring, butiksekonomi, juridik och företagsledarskap. Andra året läser du konsumentbeteende, säljteknik, butikskommunikation, företagsledning och logistik. Året avslutas med en fältstudiekurs. Under det tredje året, som du läser på Högskolan i Skövde, fördjupar du dig inom management och marknadsföring. Den sista terminen skriver du ditt examensarbete. Du har även möjlighet att studera en termin utomlands vid något av Högskolan i Skövdes så kallade partneruniversitet. Detta gör du lämpligast under din fjärde termin. Då läser du motsvarande kurs utomlands och får tillgodoräkna dig dina högskolepoäng, förutsatt att du får godkänt på kursen.

Läs mer om utbildningens innehåll

Ansökan

Gå till anmälan och välj fliken Butikschefprogrammet. Ansökningskodkommer

Anmälan är öppen 15 mars – 15 april 2018.

Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett frivilligt prov. Om du skriver det deltar du i fler urvalsgrupper i antagningen. Det ökar dina chanser att komma in på de flesta utbildningar. Provet skrivs två gånger om året.

Anmälan till högskoleprovet.

Att plugga till butikschef

Anastassia Campus Lidköping

Hör Anastassia berätta om hur det är att plugga på Butikschefprogrammet

Emil BCP Campus Lidköping

Jag vill ha en bred teoretisk bas

BCP Campus Lidköping

Det är tufft ibland, men samtidigt så kul!

madeleine BCP Campus Lidköping

Jag är sugen på att öppna eget

Vad kan jag arbeta med som butikschef?

Efter examen kan du jobba som butikschef inom en rad olika branscher. Även många andra befattningar inom handeln är möjlig liksom att starta eget företag.

Enligt branschorganisationen Svensk Handel har den privata konsumtionen uppvisat en god utveckling de senaste åren och under de närmaste åren väntas en stigande sysselsättning inom handeln. Detaljhandeln satsar offensivt på nyetableringar.

 

 

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A, Matematik B. Eller: Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2, Matematik 2a / 2b / 2c. (eller motsvarande kunskaper)