CNC-skärande bearbetning, Vara

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Utbildningen till CNC-skärande bearbetning på gymnasienivå gör att du kan utveckla kunskaper inom maskinell materialbearbetning och produktion. Du lär dig att tolka ritningar och beskrivningar, bedöma kvalitet i produktionen och att kommunicera med facktermer.

Som studerande får du  lära dig om hur en produkt blir till i en produktion; från ritning, beräkningar, verktygsval, programmering och iordningställande av maskin och utrustning till bedömning av kvalitet och resultat.

Snabba förändringar

Du får även kunskap om organisation, planering och ledning, vilket ger möjlighet att förstå individens roll i helheten.

Datorer och olika programvaror används i allt större utsträckning för till exempel planering, programmering samt simulering av produktion och bearbetning.

Yrket kräver att du kan ta initiativ både enskilt och i grupp. Det industritekniska området förändras snabbt och utbildningen syftar också till fortsatt lärande i yrkeslivet. Arbetsmiljö och säkerhet är centrala begrepp inom industrin.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är förlagd till Lagmansgymnasiet i Vara och är ett samarbete mellan Campus Västra Skaraborg och Lagmansgymnasiet.

Ansökan

Ansökan är stängd.

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Utbildningen är på gymnasial nivå. Rekommenderande förkunskaper är att du har kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå och matematik på grundskolenivå.

Utbildningsinnehåll

Kursplan, 900 poäng

  • Cad 1, 50 poäng
  • Cad 2, 50 poäng
  • Datorstyrd produktion 1, 100 poäng
  • Datorstyrd produktion 2, 100 poäng
  • Datorstyrd produktion 3, 100 poäng
  • Datorstyrd produktkon 4, 100 poäng
  • Cad/cam, 100 poäng
  • Produktionsutrustning, 100 poäng
  • Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng
  • Industritekniska processer, 100 poäng

Ingående kurser kan komma att justeras.

Min ekonomi

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSN. Heltid innebär att du får ägna dig åt studier ca 40 timmar per vecka.

Litteratur, resor till APL-plats och arbetskläder bekostas av dig som elev.

APL (arbetsförlagt lärande - praktik)

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) utgör en stor del av utbildningen och sker ute på företag. Som elev tar du själv första kontakten med aktuellt företag. I samband med APL så kan det kan vara en fördel om du har körkort för bil, men det är inget krav för att du ska kunna genomföra din APL.

Studietid

Aktuella studieperioder meddelas i april 2021.

Ansökan är stängd.