Grundlärarprogrammet förskoleklass – åk 3

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Grundlärarprogrammet förskoleklass – åk 3

Vill du ha ett viktigt och kreativ jobb? Då kan du läsa till Grundlärare för förskoleklass – åk 3 på Campus Västra Skaraborg.

Alla ämnesstudier kombineras med praktiska och estetiska uttrycksformer. Under VFU:n, den del av utbildningen som är förlagd till skolverksamhet, kommer du att få en nära kontakt med skolans vardag.

Vad kan jag jobba som?

Efter avslutade studier kan du jobba som lärare i förskoleklass samt grundskolans årskurs 1-3.

En lärarexamen på avancerad nivå ger dig möjlighet att söka forskarutbildning. Du kan även söka utbildning på avancerad nivå till speciallärare. Du måste uppfylla de särskilda behörighetskraven som ställs

Arbetsmarknaden är ljus för dig som väljer att studera Grundlärarprogrammet förskoleklass – åk 3. Prognoser visar att välutbildade grundlärare för lägre åldrar kommer att vara efterfrågade under en lång tid framöver.

Examen

Utbildningen leder till grundlärarexamen på avancerad nivå. Läs mer om Grundlärarprogrammet förskoleklass – åk 3

kau_Campus Lidköping

Utbildningens upplägg

Utbildningen startar hösten 2021 och omfattar 240 hp, 4 års studier på heltid och dagtid med grupparbete och telebildsändningar på Campus Västra Skaraborg flera dagar i veckan samt 3-4 obligatoriska närträffar, 2-3 dagar/närträff, vid Karlstads universitet varje termin. Exempel på undervisningsformer är seminarier, föreläsningar, gruppövningar, laborationer.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier,

Dessutom krävs särskild behörighet motsvarande:

– områdesbehörighet A6b (Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2)
eller
– områdesbehörighet 6b (Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A)

läs mer om områdesbehörigheter

Utbildningsinnehåll

 • Skola som system och idé – grundlärare, 15 hp
 • Den lärande eleven, 15 hp
 • Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 30 hp
 • Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 30 hp
 • Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 15 hp
 • Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 15 hp
 • Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 7.5 hp
 • Naturvetenskap och teknik F-3, 22.5 hp
 • Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 II, 15 hp
 • Leda lärande – grundlärare, 15 hp
 • Bedömning i praktik och teori – grundlärare, 7.5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning III – grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 15 hp
 • Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete – grundlärare, 7.5 hp
 • Examensarbete, 30 hp

Verksamhetsförlagd utbildning – praktik

Dina teoretiska studier varvas med VFU – Verksamhetsförlagd utbildning. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning. Du kommer även att möta yrkesverksamma lärare som undervisar i kurserna på universitetet.

Läs mer om utbildningen

Ansökan

Till anmälan

Utbildningen startar hösten 2021. Sista anmälningsdag 15 april. Anmälan öppnar 15 mars.

Vid frågor om utbildningen kontakta Veronika Palmborg

Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett frivilligt prov. Om du skriver det deltar du i fler urvalsgrupper i antagningen. Det ökar dina chanser att komma in på de flesta utbildningar. Provet skrivs två gånger om året.

Grundläggande behörighet för högskolestudier,

Dessutom krävs särskild behörighet motsvarande:

– områdesbehörighet A6b (Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2)
eller
– områdesbehörighet 6b (Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A)

läs mer om områdesbehörigheter

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta