Grundlärarprogrammet förskoleklass – åk 3 hösten 2018

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Grundlärarprogrammet förskoleklass – åk 3 hösten 2018

Vill du ha ett viktigt och kreativ jobb? Då kan du läsa till Grundlärare för förskoleklass – åk 3 på Campus Lidköping.

Grundlärare förskoleklass - åk 3

Alla ämnesstudier kombineras med praktiska och estetiska uttrycksformer. Under VFU:n, den del av utbildningen som är förlagd till skolverksamhet, kommer du att få en nära kontakt med skolans vardag.

Utbildningens upplägg

Utbildningen startar hösten 2018 och omfattar 240 hp, 4 års studier på heltid och dagtid med grupparbete och telebildsändningar på Campus Lidköping flera dagar i veckan samt 3-4 obligatoriska närträffar, 2-3 dagar/närträff, vid Karlstads universitet varje termin. Exempel på undervisningsformer är seminarier, föreläsningar, gruppövningar, laborationer.

Examen

Utbildningen leder till grundlärarexamen på avancerad nivå. Läs mer om Grundlärarprogrammet förskoleklass – åk 3

kau_Campus Lidköping

Kontakta mig om Grundlärarprogrammet förskoleklass - åk 3

* Fältet krävs

Behörighet

För antagning till grundlärarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande

– områdesbehörighet A6b (Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2)
eller
– områdesbehörighet 6b (Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A)

läs mer om områdesbehörigheter

Utbildningsinnehåll

Termin 1
Utbildningsvetenskaplig kärna Skola som system och idé 15hp
Den lärande eleven 15hp

Termin 2
Svenska 22,5hp
VFU 7,5hp

Termin 3
Matematik 30 hp

Termin 4
Engelska 15hp
Samhällsorienterande ämnen 15hp

Termin 5
Samhällsorienterande ämnen 7,5hp
Naturorienterande ämnen och teknik, 22,5hp

Termin 6
Svenska 7,5hp
VFU 7,5hp
Utbildningsvetenskaplig kärna – Leda lärande, 15hp

Termin 7
Utbildningsvetenskaplig kärna Bedömning i praktik och teori 7,5hp
VFU 15hp
Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete 7,5 hp

Termin 8
Examensarbete, 30hp

Programmet inleds med studier om skolan, hur den vuxit fram, hur den styrs och om hur synen på barn och barndom förändrats. I samband med ämnesstudierna läggs fokus på utveckling av barns läs- och skrivförmåga och matematiska begreppsförståelse. Utöver detta läser du ämneskurser som innehåller engelska, so-ämnen samt no-ämnen och teknik. Alla ämnesstudier kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I slutet på utbildningen problematiseras lärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Verksamhetsförlagd utbildning – praktik

Dina teoretiska studier varvas med VFU – Verksamhetsförlagd utbildning. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning. Du kommer även att möta yrkesverksamma lärare som undervisar i kurserna på universitetet.

Läs mer om utbildningen

Ansökan

Ansök på www.antagning.se 15 mars-15 april 2018. Anmälningskod kommer.

Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett frivilligt prov. Om du skriver det deltar du i fler urvalsgrupper i antagningen. Det ökar dina chanser att komma in på de flesta utbildningar. Provet skrivs två gånger om året.

Att plugga till lärare

Marcus Holmqvist_Campus Lidköping

Det är mötet med eleven som är det roligaste med yrket

linda-järpemark_150 x 150 Campus Lidköping

Jag vill inspirera och vara med i barnen utveckling

Vad kan jag arbeta med?

Examen

Efter avslutade studier kan du söka lärarexamen på avancerad nivå. Examensbeviset visar vilka kurser du läst.

Vidare studier

En lärarexamen på avancerad nivå ger dig möjlighet att söka forskarutbildning. Du kan även söka utbildning på avancerad nivå till speciallärare. Du måste uppfylla de särskilda behörighetskraven som ställs

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden är ljus för dig som väljer att studera Grundlärarprogrammet förskoleklass – åk 3. Prognoser visar att välutbildade grundlärare för lägre åldrar kommer att vara efterfrågade under en lång tid framöver.

För antagning till grundlärarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande

– områdesbehörighet A6b (Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2)
eller
– områdesbehörighet 6b (Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A)

läs mer om områdesbehörigheter

Karta

Visa större karta