Lärlingsutbildning – Florist

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Lärlingsutbildning – Florist

Som florist arbetar du i en bransch som är mycket kreativ och med ständig kundkontakt. Det är därför mycket viktigt att du behärskar svenska språket i både tal och skrift. Du bör också ha datorvana.

Florist_webb campus

Utbildningen som vuxenlärling är förlagd minst cirka 70 % på en arbetsplats. Resterande tid är du på De la Gardiegymnasiet med en lärare.
Som studerande inom vuxenutbildningen bekostar du din litteratur själv.

Start: 28 januari 2020
Kontakt:  Fedja Filipovic Telefon: 0510 – 77 03 91

Utbildningsinnehåll

Period 1 500 poäng
Hav Hav 200 p

Florist 1 200 p

Personlig Försäljning 100 p

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Period 2 500 poäng
Florist 2 200 p

Florist 3 200 p

Tradition & Utveckling 100 p

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Period 3 500 poäng
Florist 4 200 P

Florist 5 200 p

Florist 6a 100 p

Om lärlingsutbildningar

Vuxenlärling

Vuxenlärling är en utbildningsform som vänder sig först och främst till dig som inte har slutbetyg från gymnasieskolan. Har du gymnasieutbildning men är arbetslös eller har en tillfällig anställning så kan du också söka lärlingsutbildning för vuxna.

Lärlingsutbildningar som erbjuds är oftast utbildningar som det är lätt att få jobb inom (bristyrken). En stor del av utbildningen, minst 70 %, sker ute på en arbetsplats med en handledare. Resterande del av tiden är teori som kan vara upplagd på skolan eller i form av eget arbete efter konsultation med din lärare.

Eftersom den större delen av utbildningen är förlagd på en arbetsplats där du kan komma att ha mycket kundkontakt i en ständigt utvecklande bransch så är det mycket viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt att du har en datorvana. Du behöver ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

VIKTIGT

Du behöver till kursstarten kontakta ett företag där du kan fullgöra lärlingsutbildningen. Har du frågor och inte kommer i kontakt med passande företag så ska du höra av dig till din lärare, som du blir tilldelad när du har blivit antagen.

Idé om annat yrke

Har du idéer om ett annat yrke som du skulle vilja utbilda dig inom? Utbildningslängden varierar utifrån individuella förutsättningar.
Kontakta utbildningssamordnare Fedja Filipovic eller studie- och yrkesvägledare för vuxenutbildning i Lidköping: 0510-77 13 33, telefontid måndag – fredag 9.30-11.00

Viktigt

Till kursstarten för varje lärlingsutbildning behöver du på egen hand kontakta ett företag där du kan fullgöra utbildningen. Lärlingsutbildningen är minst 70 % förlagd på en arbetsplats med en handledare och resten är teori kombinerat med eget arbete eller träffar med läraren.

Period 1 500 poäng
Hav Hav 200 p

Florist 1 200 p

Personlig Försäljning 100 p

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Period 2 500 poäng
Florist 2 200 p

Florist 3 200 p

Tradition & Utveckling 100 p

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Period 3 500 poäng
Florist 4 200 P

Florist 5 200 p

Florist 6a 100 p

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen