Lärlingsutbildning – Frisör

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Gillar du trender, är kreativ och vill arbeta med händerna?

Nu kan vi på Campus Västra Skaraborg erbjuda lärlingsutbildning till frisör, i samarbete med De la Gardiegymnasiet i Lidköping.

Din praktik på arbetsplats (APL) gör du i din hemkommun. De teoretiska kurserna läser du på De la Gardiegymnasiet. Din praktikplats löser du själv.

Utbildningen är på 1500 gymnasiepoäng. Den är berättigad till CSN.

Kontakt:  Fedja Filipovic, 0510-77 03 91

Utbildningsinnehåll

Introduktion hantverket 200p
Frisör 1 200p
Frisör 2 200p
Frisör 3 200p
Frisör 4. 200p
Frisör 5. 200p
Frisör 6 a 100p
Material och miljö 100p
Gymnasiearbete/delarbete alt Tradition och utveckling 100p

Totalt: 1500p

Om lärlingsutbildningar

Vuxenlärling är en utbildningsform som vänder sig först och främst till dig som inte har slutbetyg från gymnasieskolan. Har du gymnasieutbildning men är arbetslös eller har en tillfällig anställning så kan du också söka lärlingsutbildning för vuxna.

Lärlingsutbildningar som erbjuds är oftast utbildningar som det är lätt att få jobb inom (bristyrken). En stor del av utbildningen, minst 70 procent, sker ute på en arbetsplats med en handledare. Resterande del av tiden är teori som kan vara upplagd på skolan eller i form av eget arbete efter konsultation med din lärare.

Arbetsförlagd utbildning
Större delen av utbildningen är förlagd på en arbetsplats där du kan komma att ha mycket kundkontakt i en ständigt utvecklande bransch. Det är mycket viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt att du har en datorvana. Du behöver ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

VIKTIGT

Du behöver till kursstarten för varje lärlingsutbildning på egen hand kontakta ett företag där du kan fullgöra lärlingsutbildningen. Har du frågor och inte kommer i kontakt med passande företag så ska du höra av dig till din lärare, som du blir tilldelad när du har blivit antagen.

Idé om annat yrke
Har du idéer om ett annat yrke som du skulle vilja utbilda dig inom? Utbildningslängden varierar utifrån individuella förutsättningar.

Kontakta utbildningsanordnare Fedja Filipovic tfn 0510-77 03 91 eller studie- och yrkesvägledare för vuxenutbildning i Lidköping: 0510-77 13 33, telefontid mån – fredag 9.30-11.00

Viktigt

Du behöver till kursstarten för varje lärlingsutbildning kontakta på egen hand ett företag där du kan fullgöra lärlingsutbildningen. Utbildningen är minst 70 procent förlagd på en arbetsplats med en handledare och resten är teori kombinerat med eget arbete eller träffar med läraren.

Ansökan

Till ansökan (pdf)

Bifoga betyg och personligt brev. Skicka ansökan till: Fedja Filopovic, Campus Västra Skaraborg, Fabriksgatan 2, 531 30 Lidköping.

Introduktion hantverket 200p
Frisör 1 200p
Frisör 2 200p
Frisör 3 200p
Frisör 4. 200p
Frisör 5. 200p
Frisör 6 a 100p
Material och miljö 100p
Gymnasiearbete/delarbete alt Tradition och utveckling 100p

Totalt: 1500p