Lärlingsutbildning – Spaterapeut

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Lärlingsutbildning – Spaterapeut

Är du intresserad av andra människors välbefinnande? Vill du göra skillnad för någon annan? Är du nyfiken på att starta eget eller vill du hellre söka anställning? Trivs du i en arbetsmiljö som präglas av lugn och ro?

Spaterapeut Campus

Inom vuxenlärlingsutbildningen tar du som elev själv kontakt med ditt blivande utbildningsföretag. Dina studier består till störst del av arbetsplatsförlagt lärande men en del studietid läggs också inne på skolan. På De la Gardiegymnasiet finns en fullt uppbyggd spautbildning med spa, träningssalar och branschkunnig personal. Det är här dina studier påbörjas.

Start: Kontinuerligt
Utbildningens omfattning:  40 veckor
Studieort: Lidköping
Förkunskapskrav: Grundskolekompetens i svenska
Kontakt: Fedja Filipovic, 0510 – 77 03 91, fedja.filipovic@lidkoping.se

Kursinnehåll

Massage 1, 100p

Massage 2, 100p

Hantverk Introduktion med inriktning Spa, 200p

Hantverksteknik 1 med inriktning Spa, 200p

Hantverksteknik 2 med inriktning Spa, 200p

Entreprenörskap, 100p

Service och bemötande 1, 100p

Service och bemötande 2, 100p

Totalt antal kurspoäng 1100p

Om lärlingsutbildningar

Vuxenlärling

Vuxenlärling är en utbildningsform som vänder sig först och främst till dig som inte har slutbetyg från gymnasieskolan. Har du gymnasieutbildning men är arbetslös eller har en tillfällig anställning så kan du också söka lärlingsutbildning för vuxna.

Lärlingsutbildningar som erbjuds är oftast utbildningar som det är lätt att få jobb inom (bristyrken). En stor del av utbildningen, minst 70 %, sker ute på en arbetsplats med en handledare. Resterande del av tiden är teori som kan vara upplagd på skolan eller i form av eget arbete efter konsultation med din lärare.

Eftersom en större del av utbildningen är förlagd på en arbetsplats där du kan komma att ha mycket kundkontakt i en ständigt utvecklande bransch så är det mycket viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt att du har en datorvana. Du behöver ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

VIKTIGT

Till kursstarten för varje lärlingsutbildning behöver du på egen hand kontakta ett företag där du kan fullgöra lärlingsutbildningen. Har du frågor och inte kommer i kontakt med passande företag så ska du höra av dig till din lärare, som du blir tilldelad när du har blivit antagen.

Idé om annat yrke

Har du idéer om ett annat yrke som du skulle vilja utbilda dig inom? Utbildningslängden varierar utifrån individuella förutsättningar.
Kontakt: Fedja Filipovic, 0510 – 77 03 91, fedja.filipovic@lidkoping.se

 

Massage 1, 100p

Massage 2, 100p

Hantverk Introduktion med inriktning Spa, 200p

Hantverksteknik 1 med inriktning Spa, 200p

Hantverksteknik 2 med inriktning Spa, 200p

Entreprenörskap, 100p

Service och bemötande 1, 100p

Service och bemötande 2, 100p

Totalt antal kurspoäng 1100p

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen