Vård- och omsorgsutbildning, Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Ta chansen  att utbilda dig till undersköterska, ett yrke med mycket goda jobbmöjligheter!

heart-960458_1920

Vård och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning som kombinerar kunskaper från olika ämnen som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. Efter avslutad utbildning har du de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta som vård- och omsorgspersonal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och med individer med funktionsnedsättning.

Utbildningen är uppdelad i tre block, total 60 veckor.
Du antas till block 1 och block 2, se innehåll i fliken nedan. För att antas till fördjupningsblocket måste du vara klar med block 1 och block 2.

 

Vård- och omsorgscollege

Campus Västra Skaraborg är certifierad inom Vård- och omsorgscollege, vilket innebär ett samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv som syftar till att förnya och förbättra utbildningen inom omvårdnadsområdet.
Certifieringen är en kvalitetsgaranti, som innebär att du får en efterfrågad utbildning med möjlighet till olika karriärvägar. I västra Skaraborg ingår Campus Västra Skaraborg, De la Gardiegymnasiet, Katedralskolan och Vuxenutbildningen i Skara och Lidköpings kommun, Grästorps kommun, Essunga kommun, Vara kommun, Götene kommun, Skara kommun samt sjukhuset i Lidköping och primärvård. Diplom utfärdas till vuxenstuderande som fullföljer en omvårdnadsutbildning inom ett lokalt Vård- och omsorgscollege och som har betyg på minst 1500 poäng från gymnasieskolans karaktärsämneskurser från Omvårdnadsprogrammet. Studerande som har validerade eller överförda betyg kan även få diplom, om utbildningen slutförs med studier inom ett certifierat Vård- och omsorgscollege.

Vår och omsorgs college, Skaraborgcentreradgif Campus Lidköping

Behörighet

Utbildningen är på gymnasial nivå så rekommenderade förkunskaper är att man har kunskaper (godkänt betyg) motsvarande svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Utbildningsinnehåll

Etiska frågor, bemötande och kommunikation står i fokus

Utbildningen betonar etiska frågor, bemötande och din förmåga att kommunicera med de människor du möter i ditt framtida yrkesliv. Vidare utvecklas din förståelse för människors olika behov och förutsättningar och därmed förmåga att bemöta vård- och omsorgstagare på ett yrkesmässigt sätt.

Vi utgår från ett salutogent förhållningssätt

Utbildningen utgår från ett salutogent förhållningssätt. Det handlar om hur du som personal kan bevara och återställa individens hälsa, stärka känsla av självständighet, sammanhang och mening i det dagliga livet.

Block 1
Hälsopedagogik 100
Etik och människans livsvillkor 100
Vård och omsorgsarbete 1 200
Svenska 1/Svenska som andra språk 1 100

Block 2

Medicin 1 150
Vård och omsorgsarbete 2 150
Specialpedagogik 1 100
Psykiatri 1 100

Block 3

Psykologi 1 50
Gymnasiearbete 100
Fördjupning* 300
Samhällskunskap 1a1 50

Arbetsplatsförlagd praktik (APL) - Praktik

Ett antal veckor av den total utbildningstiden kommer att vara arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under denna period utbildas du på flera olika arbetsplatser under erfarna handledares ledning. Den sker på heltid och du följer din handledares schema.

I samråd med APL-samordnare väljs verksamheter som motsvarar utbildningens krav och dina egna utbildningsmål. APL-samordnare på Campus Lidköping är Eva Fallkvist-Norén, telefon 0510-77 13 06

Ansökan

Ansökningsperiod: 15 april – 15 maj

Gå till anmälan!

Att studera på vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogram Campus Lidköping

Lärarna såg till varje individs nivå

Min ekonomi

Under utbildningen har du rätt till studiestöd från CSN.

All litteratur och kostnader för resor till din APL-plats under utbildningen bekostar du själv.

Studietid

Utbildningen startar den 19 augusti 2019 och är på heltid motsvarande 40 timmar/vecka.

Litteraturlista 2019

Höst 2019 Litteraturlista Vård och Omsorgsutbildning

Campus Västra Skaraborg är certifierad inom Vård- och omsorgscollege, vilket innebär ett samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv som syftar till att förnya och förbättra utbildningen inom omvårdnadsområdet.
Certifieringen är en kvalitetsgaranti, som innebär att du får en efterfrågad utbildning med möjlighet till olika karriärvägar. I västra Skaraborg ingår Campus Västra Skaraborg, De la Gardiegymnasiet, Katedralskolan och Vuxenutbildningen i Skara och Lidköpings kommun, Grästorps kommun, Essunga kommun, Vara kommun, Götene kommun, Skara kommun samt sjukhuset i Lidköping och primärvård. Diplom utfärdas till vuxenstuderande som fullföljer en omvårdnadsutbildning inom ett lokalt Vård- och omsorgscollege och som har betyg på minst 1500 poäng från gymnasieskolans karaktärsämneskurser från Omvårdnadsprogrammet. Studerande som har validerade eller överförda betyg kan även få diplom, om utbildningen slutförs med studier inom ett certifierat Vård- och omsorgscollege.

Vår och omsorgs college, Skaraborgcentreradgif Campus Lidköping

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen