Vård- och omsorgsutbildning, Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Ta chansen att utbilda dig inom vård och omsorg. Efter avslutad utbildning finns goda möjligheter till arbete.

Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning som ger grundläggande kunskaper för att arbeta som vård- och omsorgspersonal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och specialpedagogik.

Utbildningen är uppdelad i tre block, totalt 60 veckor. Du antas som regel till block 1 och block 2, se utbildningsinnehåll i fliken nedan. För att antas till block 3 (fördjupningsblocket) måste du vara klar med block 1 och block 2. Du studerar på Campus Västra Skaraborg i Lidköping med APL-perioder (arbetsplatsförlagt lärande – praktik) enligt din individuella studieplan.

Du söker till utbildningen utifrån dina tidigare kunskaper och kompetens:

Reguljärt – för nybörjare inom vård och omsorg

 • Du har kort eller saknar helt arbetslivserfarenhet från vård- och omsorgsområdet.
 • Du har inte läst några kurser alls inom vård och omsorg.

Validering – för dig med arbetslivserfarenhet från vård och omsorg

 • Du har arbetslivserfarenhet från vård- och omsorgsarbete.
 • Tjänstgöringsintyg och tidigare betyg måste bifogas i ansökan.

Komplettering – för dig som redan har läst kurser inom vård och omsorg

 • Du har läst kurser inom vård och omsorg och vill slutföra din utbildning.
 • Tidigare betyg måste bifogas i ansökan.

OBS! Du söker till utbildningen genom Campus Västra Skaraborg. Läs mer under Ansökan nedan.

Vård- och omsorgscollege

Campus Västra Skaraborg är ett certifierat Vård- och omsorgscollege, vilket är ett samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv som syftar till att förbättra utbildningen.
Certifieringen är en kvalitetsgaranti, som innebär att du får en efterfrågad utbildning med möjlighet till olika karriärvägar. Om du fullföljer en omvårdnadsutbildning inom ett lokalt Vård- och omsorgscollege och har betyg på minst 1500 poäng, får du ett diplom.

Vår och omsorgs college, Skaraborgcentreradgif Campus Lidköping

Behörighet

Vård- och omsorgsutbildningen är på gymnasial nivå.

Rekommenderade förkunskaper:  Godkända betyg motsvarande svenska eller svenska som andra språk på grundskolenivå.

Utbildningsinnehåll

Utbildningen utgår från ett salutogent förhållningssätt. Det handlar om hur du som personal kan se individens egen förmåga och stärka känsla av självständighet, sammanhang och mening i det dagliga livet.  Du utvecklar din förståelse för människors olika behov och förutsättningar och därmed förmågan att bemöta vård- och omsorgstagare på ett yrkesmässigt sätt.

Block 1
Hälsopedagogik, 100 p
Etik och människans livsvillkor, 100 p
Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p
Svenska 1/Svenska som andra språk 1,  100 p

Block 2

Medicin 1, 150 p
Vård och omsorgsarbete 2, 150 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Psykiatri 1, 100 p

Block 3

Psykologi 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p

Gymnasiearbete, 100 p
Valbara fördjupningar,  300 – 500 p:

– Psykiatri/Specialpedagogik

– Äldres hälsa

– Akutsjukvård

 

 

 

 

Arbetsplatsförlagd praktik (APL) - Praktik

Utbildningen innehåller APL –  arbetsplatsförlagt lärande på flera olika arbetsplatser med handledare. Den sker på heltid och du följer din handledares schema.

I samråd med APL-samordnaren väljs verksamheter som motsvarar utbildningens krav och dina egna utbildningsmål. APL-samordnare på Campus Västra Skaraborg är Eva Fallkvist Norén, telefon 0510-77 13 06

Ansökan

Ansökan är stängd.

Du söker till utbildningen utifrån dina tidigare kunskaper och kompetens:

Reguljärt – för nybörjare inom vård och omsorg

 • Du har kort eller saknar helt arbetslivserfarenhet från vård- och omsorgsområdet.
 • Du har inte läst några kurser alls inom vård och omsorg.

Validering – för dig med arbetslivserfarenhet från vård och omsorg

 • Du har arbetslivserfarenhet från vård- och omsorgsarbete.
 • Tjänstgöringsintyg och tidigare betyg måste bifogas i ansökan.

Komplettering – för dig som redan har läst kurser inom vård och omsorg

 • Du har läst kurser inom vård och omsorg och vill slutföra din utbildning.
 • Tidigare betyg måste bifogas i ansökan.

Sök till utbildningen här!

Min ekonomi

Under utbildningen har du rätt till studiestöd från CSN.

All litteratur och kostnader för resor till din APL-plats under utbildningen bekostar du själv.

Studietid

Datum för utbildningens första två studieperioder är 17 aug 2020 – 1 jan 2021 samt 18 jan 2021 – 4 juni 2021.

Litteraturlista höst 2020

Litteraturlista höst 2020

Starter 2020

Lidköping
Block 1: Vård och omsorgsarbete 1, etik och människans livsvillkor och hälsopedagogik.

Start för Vård och omsorgsutbildningen block 1 är måndagen den 17 aug kl 9.00. Samling utanför entrén till Campus där dina lärare möter upp. Räkna med att du kommer att vara på plats på Campus både måndag och tisdag.

Då vi kommer att arbeta med vår lärplattform Canvas under uppstartsdagarna är det bra om du som har tillgång till dator, läsplatta eller mobil tar med denna till uppstarten.

Litteraturlista ser du under fliken ovan.
Tänk på att ha med identitetshandling.

Block 2: Vård och omsorgsarbete 2, psykiatri 1, specialpedagogik 1 och medicin 1.

Start via distans onsdag vecka 34. För mer detaljerad information se Canvas.
Litteraturlista ser du under fliken ovan.

Block 3: Valbara fördjupningar.

Start via distans torsdag vecka 34. För mer detaljerad information se Canvas.
Litteraturlista ser du under fliken ovan.

Campus Västra Skaraborg är ett certifierat Vård- och omsorgscollege, vilket är ett samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv som syftar till att förbättra utbildningen.
Certifieringen är en kvalitetsgaranti, som innebär att du får en efterfrågad utbildning med möjlighet till olika karriärvägar. Om du fullföljer en omvårdnadsutbildning inom ett lokalt Vård- och omsorgscollege och har betyg på minst 1500 poäng, får du ett diplom.

Vår och omsorgs college, Skaraborgcentreradgif Campus Lidköping