Studie- och yrkesvägledning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Du är välkommen till Campus Västra Skaraborg för kostnadsfri studie- och yrkesvägledning.

Studievägledning

Du kan få hjälp med:

  • samtal om framtiden, studier och yrken
  • vägledning och information om att nå sina mål och upprätta individuella handlingsplaner
  • frågor om studiefinansiering.

Om du har skyddade personuppgifter och vill ansöka, så kontaktar du studie- och yrkesvägledarna. De kan hjälpa dig med din ansökan.

Kontakta studie- och yrkesvägledarna Annelie Immerstrand, Thérése Boström, Lisa Fast och Åsa Malmgren för frågor eller för att göra en individuell studieplanering.

Telefon: 0510-77 13 33, måndag-fredag kl. 9:30-11:30
E-post: syvcampus@lidkoping.se

Frågor gällande antagning: antagning.campus@lidkoping.se

För vem?

  • Du är arbetslös och behöver komplettera din utbildningsbakgrund.
  • Du saknar grundskole- och/eller gymnasieutbildning.
  • Du är sjukskriven och behöver byta yrke.
  • Du vill komplettera tidigare utbildning för att studera vidare.
  • Du vill ha hjälp med att bedöma din behörighet för vidare studier.

Bedömning av utländska betyg

Information om hur du kan få utländska betyg bedömda finns på www.uhr.se, även på andra språk.
Vänd till i första hand till Arbetsförmedlingen för översättning av dina betyg. Du som har etableringsstöd får hjälp av Arbetsförmedlingen.

Om du redan har översatta betyg och ytterligare frågor kan du vända dig till: Studie- och yrkesvägledare
Om du är under 20 år, kontakta  Sofia Holm, De la Gardiegymnasiet.

CSN - Studiefinansiering

Du kan finansiera dina studier genom studiemedel via CSN. Studiemedel består av lån och bidrag och du bestämmer själv om du enbart vill ansöka om bidragsdelen eller både och. Studiemedel kan beviljas för studier på grundskole-, gymnasie-, och högskolenivå och kan sökas upptill 56 års ålder. Vid grund- och gymnasiestudier inom vuxenutbildningen kan du först söka studiemedel från andra kalenderåret som du fyller 20 år.

Läs mer om studiemedel innan du gör din ansökan. Du ansöker om studiemedel på www.csn.se

Nyttiga länkar

Alla studier
antagning.se
Arbetsförmedlingen
Folkhögskolor
SACO – välja yrke
studera.nu
YH-myndigheten
Yrkeshögskolan.se

Validering

En värdering av kunskaper och färdigheter

Validering är en systematisk värdering och dokumentation av kunskaper och färdigheter som du har skaffat dig genom studier, i samhällslivet och arbetslivet. Hos oss stäms dina kunskaper av mot det som krävs för ett betyg i kurser inom kommunal vuxenutbildning. Den som söker vård- och omsorgsutbildning kan starta sina studier med en sådan kartläggning, för att se om det finns kursmål som täcks genom tidigare erfarenheter.
Validering inom andra kurser startar med ett möte med en studie- och yrkesvägledare och fortsätter senare med möten med lärare.

Campus Västra Skaraborg kan inte göra validering på högskolenivå.

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare om du vill ha mer information.

Verksamhetsplan studie- och yrkesvägledning

Syftet med en verksamhetsplan är att säkerställa en likvärdig vägledning och information till kommunens invånare för att främja väl underbyggda val. Verksamhetsplanen omfattar olika studie- och yrkesvägledande aktiviteter från årskurs fem till vuxenutbildning. Verksamhetsplanen skall vara ett levande dokument med utrymme för flexibilitet och förändringar och den skall användas som ett instrument för de olika skolformerna i deras studie- och yrkesorientering.

Skolverket har tagit fram Allmänna Råd för studie- och yrkesorientering. De allmänna råden är tänkta att utgöra en grund när skolhuvudmän och skolor planerar, organiserar och genomför studie- och yrkesorienteringen för eleverna i de olika skolformerna. Läs mer och beställ eller ladda ner Allmänna Råden. 

 

 

Information om hur du kan få utländska betyg bedömda finns på www.uhr.se, även på andra språk.
Vänd till i första hand till Arbetsförmedlingen för översättning av dina betyg. Du som har etableringsstöd får hjälp av Arbetsförmedlingen.

Om du redan har översatta betyg och ytterligare frågor kan du vända dig till: Studie- och yrkesvägledare
Om du är under 20 år, kontakta  Sofia Holm, De la Gardiegymnasiet.