Logotyp Omställning West
Logotyp

Omställning i West

Projektet pågår från 1 augusti 2023 fram till 31 juli 2025 med genomförande under september 2023 - juni 2025.

ESF-projekt

Varför gör vi detta och vad vill vi åstadkomma?

Vi står inför en stor omställning och måste ta ett stort kompetenssteg för att klara detta. En omställning i samhället där fler befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och där det ändå finns ett mycket stort kompetensbehov hos nästan alla företag och organisationer. Vuxenutbildningen är och kommer förbli en viktig aktör för att minska klyftan och att få folk närmare arbete genom utbildning. Men också för att utbilda till det som arbetsmarknaden behöver.

Projektet "Omställning i West" har tagit avstamp i det behovet och ser att man på längre sikt har följande mål:
- Beslutsfattare som ser vuxenutbildningen som en motor för livslångt lärande och kompetensdistributör för arbetslivets framtida behov.
- Vuxenutbildning som kan nå nya målgrupper och utveckla sin verksamhet
- Personal som använder nya pedagogik, nya verktyg och stödjer elever på ett nytt sätt.

Projektbudget

Projektets budget är drygt 9,5 Mnkr, varav 5,3 Mnkr medfinansieras av Svenska ESF-rådet (54%), och ingår i programområdet A1A (Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv
för alla) och Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Västsverige.

Samverkanspartner

I projektet medverkar vi Campus västra Skaraborg tillsammans med ytterligare 5 av Westums 41 medlemmar – Campus Mölndal, Kunskapsförbundet Väst, Falkenberg vuxenutbildning, Bengtsfors vuxenutbildning och Lysekil vuxenutbildning.
Alla har vi arbetat fram egna lokala arbetsmål utifrån den övergripande problemsammanställningen som gjordes gemensamt. Vi kommer därför att vara de som medverkar i mest aktiviteter men även andra av Westums medlemmar kommer att kunna ta del av både aktiviteter och resultatet.

Målgrupp

Målgruppen är personal på olika lärcentra och vuxenutbildningar som är medlemmar i Nätverk Westum.
Projektets insatser ska nå ut till drygt 790 deltagare som erbjuds kompetensutvecklingsinsatser relaterad till projektmålen.

Vad erbjuder projektet till vår personal?

För undervisande personal erbjuds en kombination av aktiviteter att ge personalen ökad kompetens och möjlighet att utveckla den egna verksamheten och för att få ökad kvalitet i genomförande av sitt dagliga arbete. Aktiviteterna kommer att bestå av föreläsningar, små kurser, workshops på olika tema samt olika former av kollegialt lärande, att ta del av andras goda exempel både lokalt, regional och internationellt. Fokus i aktiviteterna kommer vara på pedagogik, handledning, digitalisering, generell vägledning, specialpedagogik och språkstöd.

Ledningspersoner kommer ta del av samma kompetensutveckling såsom undervisande personal ovan, men erbjöds även utbildning/stöd i hur man som rektor arbetar med sin personalgrupp för att utveckla verksamheten med fokus på kvalitetssäkring, nya utbildningar och andra utmaningar som påverkar verksamhetens utveckling framåt och kräver löpande omställningsarbete i organisationen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: campuslidkoping@edu.lidkoping.se