Högskola

En högskoleutbildning är en utbildning på eftergymnasial nivå och den ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund.

På Campus Västra Skaraborg har vi samarbete med flera olika högskolor/universitet runt om i Sverige. Vi erbjuder program och kurser.

Om du ansöker om att läsa via Lidköping kommer du ta del av föreläsningar och seminarier via digitala sändningar i klassrum på Campus Västra Skaraborg. Därutöver kan det ingå obligatoriska träffar på högskolan/universitetet och grupparbeten med dina studiekamrater.

Vad är högskolepoäng?

När man studerar på högskola/universitet mäts kurser och program i högskolepoäng. Antalet högskolepoäng anger hur lång utbildningen är.

Kurserna på högskolan/universitet har olika längd och kan läsas olika snabbt. Du kan läsa på helfart, halvfart eller kvartsfart. Helfart innebär 30 högskolepoäng på en termin, medan halvfart är 15 högskolepoäng på en termin. Kvartsfart är 7,5 högskolepoäng per termin.

Studieavgifter och studiemedel

Den högre utbildningen är avgiftsfri utom för dig som kommer från ett land utanför EU/EES-området eller Schweiz och som inte studerar inom ett utbytesprogram. Dessa studenter måste betala både anmälnings- och studieavgifter för studier på grundnivå och avancerad nivå.

Utbildningarna ger dig rätt att ansöka om studiemedel hos CSN.

Mer information om studiemedel hittar du hos CSN.

Betyg

Betyg sätts normalt på genomgången kurs eller prov. Varje högskola/universitet beslutar vilket betygssystem som ska användas. Flera olika betygssystem används med olika antal betygssteg. Två exempel är VG,G, U eller A, B, C, D, E, Fx, F. Betyg sätts inte på examen.

Examina

Det finns tre slags examina i högskolan/universitet: generella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina.

Vårt utbildningsutbud inom högskola/universitet

Förskollärarprogrammet/Karlstads universitet

Grundlärarprogrammet förskoleklass – åk 3/Karlstads universitet

Handelsekonomiprogrammet/Skövde högskola

Ledarskap/Högskolan i Halmstad

Hållbart ledarskap i kris och förändring/Högskolan i Halmstad

Konflikthantering/Jönköping university

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: campuslidkoping@edu.lidkoping.se