Diagnostekniker – fordon

Start
16 sep 2024
Var
Campus
Poäng/tid
200 poäng
Studietakt
100%
Studieform
Nationell yrkesutbildning
Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
200 poäng
Studietakt
100%
Studieform
Nationell yrkesutbildning

Som diagnostekniker arbetar du med att förstå, felsöka och reparera olika typer av problem i mekaniska och elektriska system på fordon

Teknikutvecklingen inom bilindustrin ökar och leder till att antalet personbilar och tunga fordon med avancerade konstruktioner växer. Alla nya fordon utvecklas och tekniska innovationer introduceras i allt högre takt än tidigare.
Det ställer nya krav på branschens tekniker och leder till att det behövs mer välutbildad personal än tidigare, främst med kompetens inom elektronik, datanätverk, felsökning och god social förmåga att hantera kundrelationer.

Rekryteringsbehovet ökar i branschen, bland annat till följd av stora kommande pensionsavgångar samtidigt som transportvolymerna och fordonsparken växer.

Sista ansökningsdag 31 juli för utbildningsstart 16 september 2024!

Om utbildningen

Utbildningen varvar teori med praktik och ger dig såväl, praktiska som teoretiska färdigheter och kunskaper för din framtida yrkesroll. En stor del av utbildningen är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Här får du möjlighet att testa dina kunskaper i arbetslivet och prova på yrket. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen.

 

 

 • Arbetsmiljö och branschstandard, 15 poäng
 • Arbetsmiljö och säkerhet, 10 poäng
 • Diagnos- och mätverktyg, 40 poäng
 • El- och hybridsteknik, 30 poäng
 • Fordonsel och styrteknik, 15 poäng
 • LIA 1, 30 poäng
 • LIA 2, 40 poäng
 • Servicekommunikation och reparationsvillkor,
  15 poäng

 1. har godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper, eller
 2. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
 3. från och med det år du fyller 20 år
 4. är yngre än 20 år men slutfört en utbildning på ett nationellt gymnasieporgram.

Reell kompetens

Om du helt eller delvis saknar formella betyg/meriter för behörighet, men på annat sätt, tex. genom yrkeslivserfarenhet anser att du har de kunskaper som krävs för att klara sökt utbildning och arbeta inom det yrke utbildningen leder till, kan du begära prövning av reell kompetens.

Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som du har från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv, annan utbildning osv.

Om du blir behörig med din reella kompetens så anses du lika behörig till utbildningen som någon med formell behörighet. Tänk dock på att behörighet bara gäller denna utbildning - Diagnostekniker - fordon

Hur gör jag om jag vill ansöka om bedömning av reell kompetens?

Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med att du lämnar in din ansökan.

Ansökningsförfarande vid reell kompetens

Börja med att göra en ansökan till utbildningen i ansökan klickar du i rutan Åberopa reell kompetens.
Här ska du lämna en motivering, hänvisa till de dokument du kommer lämna in.

Fyll därefter i blanketten Formulär för kompetenskartläggning. Vidare ska du skriva ett personligt brev där du med egna ord beskriver så noggrant och tydligt som möjligt hur du uppnått den efterfrågade kompetensen och på vilket sätt du anser att din reella kompetens ger dig de förutsättningar som krävs för att klara utbildningen och dess yrkesroll trots att du inte har de särskilda förkunskaper som efterfrågas

Kom också ihåg att så långt det är möjligt, styrka de meriter du åberopar i ditt personliga brev med relevanta dokument som till exempel intyg/utlåtande/betyg från arbetsgivare, kursintyg osv.

Därefter laddar du upp dokumenten till din ansökan.

Ladda ner formulär för reell kompetens Länk till annan webbplats.


Genomförande

Utbildningen omfattar 200 ny-poäng vilket motsvarar 1 års heltidsstudier. En vecka motsvarar 5 ny-poäng.

Föreläsningar sker ca 2 dagar i veckan, övriga dagar ägnar du dig åt
självstudier. Utbildningen är en heltidsutbildning med stor näringslivsanknytning genom LIA (praktik) på företaget där du skapar viktiga kontakter som kan leda till arbete.
Du kan välja att studera på lärcentra i Lidköping eller Falköping.
Föreläsningarna sänds från Lidköping till Falköping.

En stor del av utbildningen ängnas åt praktiska moment som i huvudsak kommer genomföras på plats för hela gruppen i Götene eller Lidköping.

Utbildningen ges på heltid, vilket motsvarar 40 timmar/vecka. När det inte är föreläsningar förväntas du ha tid att arbeta med självstudier och grupparbeten.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Vad kan jag jobba som?

Diagnostekniker - fordon

Nationell yrkesutbildning är en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. Utbildningarna ska genomföras i samarbete med arbetslivet och innehålla LIA, Lärande i arbete. Utbildningen är platsbunden, genomförs på heltid och är CSN-berättigad.

 

 

Logga för nationell yrkesutbildning, lila och vit

Kontakt

Åsa Törn

Titel: Utbildningsledare

Tel: 0510770943

E-post: Asa.Torn@edu.lidkoping.se