Laborant

Start
2 sep 2024
Var
Campus
Poäng/tid
400
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola
Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
400
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola

Var med och gör världen mer säker och hållbar. Som laborant bidrar du till en god miljö, hållbarhet och säkerställer bland annat att maten vi äter och vattnet vi dricker håller hög kvalitet. Utbildningen pågår i 2 år och omfattar 400 yrkeshögskolepoäng.

Vanliga uppgifter är att göra löpande mätningar och kontroller. Det kan handla om allt från att säkerställa att råvaror håller hög kvalité, utföra kvalitétstester av förpackningar och material, till att göra vattenmätningar och löpande underhåll av instrument. Yrkesrollen som laborant är spännande och varierande, där det är viktigt att du är noggrann, strukturerad och analytisk.

Om utbildningen

Är du vetgirig, noggrann och tycker om att arbeta strukturerat i en kreativ miljö? Vi erbjuder en unik utbildning som innehåller många praktiska moment. Efter examen blir du eftertraktad på arbetsmarknaden som uttalat ett stort behov av yrkesrollen laborant.

Genom Laborantutbildningen kommer du bland annat att få fördjupade kunskaper i kemi, mikrobiologi, kommunikation och laboratoriematematik. Du får också ökad förståelse för säkerhet, kvalitet, utveckling och problemlösning. Efter examen kan du utföra det dagliga arbetet i ett laboratorium.

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

 • Laboratoriematematik, 20 yhp
 • Oorganisk kemi, 40 yhp
 • LIA 1 (lärande i arbete), 20 yhp
 • Kommunikation, 15 yhp
 • Organisk kemi, 20 yhp
 • Mikrobiologi, 35 yhp
 • Laboratoriekunskap, 20 yhp
 • LIA 2 (lärande i arbete), 40 yhp
 • Näringslära och livsmedelskemi, 25 yhp
 • Projektmetodik, 25 yhp
 • Miljö och hållbarhet, 25 yhp
 • Analysteknik 25, yhp
 • LEAN filosofi och logistik, 15 yhp
 • LIA 3 (lärande i arbete), 60 yhp
 • Examensarbete, 15 yhp

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:

Särskild behörighet

-Matematik 2 (2a eller 2b eller 2c eller Matematik B)

samt

-Kemi 1 ELLER Naturkunskap 1b (Naturkunskap 1a1+1a2 eller Naturkunskap A)

Reell kompetens

Om du helt eller delvis saknar formella betyg/meriter för behörighet, men på annat sätt, tex. genom yrkeslivserfarenhet anser att du har de kunskaper som krävs för att klara sökt utbildning och arbeta inom det yrkesutbildningen leder till, kan du begära prövning av reell kompetens.

Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som du har från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv, annan utbildning osv.

Om du blir behörig med din reella kompetens så anses du lika behörig till utbildningen som någon med formell behörighet. Tänk dock på att behörighet bara gäller denna utbildning – Laborant / Campus Västra Skaraborg.

Hur gör jag om jag vill ansöka om bedömning av reell kompetens?

Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med att du lämnar in din ansökan. Observera att ansökan ska vara komplett och oss till handa senast sista ansökningsdag. Sena ansökningar godtas ej.

Ansökningsförfarande vid reell kompetens

Börja med att göra en ansökan till utbildningen Laborant, i ansökan klickar du i rutan "Åberopa reell kompetens". Här ska du lämna en motivering, hänvisa till de dokument du kommer lämna in.

Fyll därefter i blanketten ”Formulär för kompetenskartläggning”. Vidare ska du skriva ett personligt brev där du med egna ord beskriver så noggrant och tydligt som möjligt hur du uppnått den efterfrågade kompetensen och på vilket sätt du anser att din reella kompetens ger dig de förutsättningar som krävs för att klara utbildningen och dess yrkesroll, trots att du inte har de särskilda förkunskaper som efterfrågas.

Kom också ihåg att så långt det är möjligt, styrka de meriter du åberopar i ditt personliga brev med relevanta dokument som till exempel intyg/utlåtande/betyg från arbetsgivare, kursintyg osv.

Därefter laddar du upp dokumenten till din ansökan.

Ladda ner formulär för reell kompetens Länk till annan webbplats.

Genomförande

Föreläsningarna ges på Campus Västra Skaraborg med sändning till Varberg Länk till annan webbplats. och Uddevalla. Länk till annan webbplats. Lärare finns på plats i Lidköping två till tre dagar i veckan. Övriga dagar ägnas åt grupparbete eller självstudier.

Du väljer den studieort du vill utgå ifrån och tar del av föreläsnignar via digitala sändningar på tvskärmar i realtid i klassrum på den valda studieort.

Lidköping är huvudort för utbildningen, vilket betyder att fysiska träffar med hela klassen kommer att äga rum i Lidköping.

Utbildningen omfattar 400 yh-poäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier. En vecka motsvarar 5 yh-poäng

Utbildningen är en heltidsutbildning, 40 timmar/veckan och är CSN berättigad.

Laborant

Vad kan jag jobba som?

Efter avslutad utbildning kan du exempelvis arbeta som laborant, laboratorieassistent eller laboratoriebiträde med kvalitetskontroller, analys, rapportering och registrering av provtagningar i laboratoriemiljöer.

Som laborant bidrar du till ett hållbart och miljövänligt samhälle. I din yrkesroll säkerställer att vår miljö och maten vi äter håller hög kvalitet.

Typ av examen

Yrkeshögskoleexamen

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

På yrkeshögskola ansvar du som studerande för att anskaffning av LIA-plats och det ställs höga krav på dig som studerande att ta ansvar för att söka och hitta LIA-platser och knyta egna kontakter.

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning.

Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, lärande i arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan. Länk till annan webbplats.

 • Eurofins
 • Arla foods
 • Lantmännen Reppe
 • Semper
 • Gunnar Dafgård AB
 • Fazer Kvarn
 • Borealis AB
 • Q&Q Labs AB
 • Marenor
 • Uddevalla Yrkeshögskola
 • Campus Varberg

Kontakt

Johanna Almgård

Tel: 0510770916

E-post: Johanna.Almgard@edu.lidkoping.se

1

Till ansökan

2

Vad händer sedan?

3

Lite praktiskt