Process- och underhållstekniker

Start
16 sep 2024
Var
Campus
Poäng/tid
200 poäng
Studietakt
100%
Studieform
Nationell yrkesutbildning
Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
200 poäng
Studietakt
100%
Studieform
Nationell yrkesutbildning

Som process- och underhållstekniker arbetar du med att installera, övervaka, underhålla och reparera olika typer av maskiner och system. Ditt arbete säkerställer att produktionslinjer och utrustningar fungerar optimalt, vilket är avgörande för alla produktionsverksamheter.

Vad gör en process- och underhållstekniker?

 • Installation av nya maskiner och system: Du kommer att vara ansvarig för att sätta upp och konfigurera ny utrustning, vilket kräver teknisk kompetens och förståelse för mekaniska och elektriska system.
 • Felsökning och reparation: Du identifierar och åtgärdar problem som kan uppstå i maskiner och system. Detta innebär ofta att analysera problem och snabbt hitta effektiva lösningar.
 • Underhåll och förebyggande åtgärder: Regelbundet underhåll är nödvändigt för att förlänga maskinernas livslängd och förhindra oväntade driftstopp. Du kommer att utföra planerade underhållsåtgärder och uppdatera underhållsplaner.
 • Optimering och uppgraderingar: Du bidrar till att förbättra och uppgradera system för att öka effektiviteten och reducera kostnader.


Sista ansökningsdag 31 juli för utbildningsstart 16 september 2024!

Om utbildningen

Utbildningen varvar teori med praktik och ger dig såväl, praktiska som teoretiska färdigheter och kunskaper för din framtida yrkesroll. En stor del av utbildningen är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Här får du möjlighet att testa dina kunskaper i arbetslivet och prova på yrket. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen.

 

 • Processtekniskt arbete, 35 poäng
 • Elektromekanik, 15 poäng
 • CAD - ritning, 15 poäng
 • Automations- & underhållsteknik, 35 poäng
 • Energiteknik, 30 poäng
 • CNC-Teknik, 30 poäng
 • LIA 40, poäng

 1. har godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper, eller
 2. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
 3. från och med det år du fyller 20 år
 4. är yngre än 20 år men slutfört en utbildning på ett nationellt gymnasieporgram.

Reell kompetens

Om du helt eller delvis saknar formella betyg/meriter för behörighet, men på annat sätt, tex. genom yrkeslivserfarenhet anser att du har de kunskaper som krävs för att klara sökt utbildning och arbeta inom det yrke utbildningen leder till, kan du begära prövning av reell kompetens.

Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som du har från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv, annan utbildning osv.

Om du blir behörig med din reella kompetens så anses du lika behörig till utbildningen som någon med formell behörighet. Tänk dock på att behörighet bara gäller denna utbildning - Process- och underhållstekniker.

Hur gör jag om jag vill ansöka om bedömning av reell kompetens?

Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med att du lämnar in din ansökan.

Ansökningsförfarande vid reell kompetens

Börja med att göra en ansökan till utbildningen i ansökan klickar du i rutan Åberopa reell kompetens.
Här ska du lämna en motivering, hänvisa till de dokument du kommer lämna in.

Fyll därefter i blanketten Formulär för kompetenskartläggning. Vidare ska du skriva ett personligt brev där du med egna ord beskriver så noggrant och tydligt som möjligt hur du uppnått den efterfrågade kompetensen och på vilket sätt du anser att din reella kompetens ger dig de förutsättningar som krävs för att klara utbildningen och dess yrkesroll trots att du inte har de särskilda förkunskaper som efterfrågas

Kom också ihåg att så långt det är möjligt, styrka de meriter du åberopar i ditt personliga brev med relevanta dokument som till exempel intyg/utlåtande/betyg från arbetsgivare, kursintyg osv.

Därefter laddar du upp dokumenten till din ansökan.

Ladda ner formulär för reell kompetens Länk till annan webbplats.

Genomförande

Upplägget på utbildningen är flexibelt och kan variera från kurs till kurs. Beroende på kursens innehåll och kursmoment ges föreläsningar antingen i helklass på plats i Lidköping eller via distansföreläsningar på Teams.

Föreläsningar sker ca 2 dagar i veckan, övriga dagar ägnar du dig åt självstudier. Du kan välja att studera på lärcentra i Lidköping eller Falköping.
Föreläsningarna sänds från Lidköping till Falköping. Praktiskt moment kommer i huvudsak att genomföras för hela gruppen i Lidköping.

Utbildningen omfattar 200 ny-poäng vilket motsvarar 1 års heltidsstudier. En vecka motsvarar 5 ny-poäng.

Utbildningen ges på heltid, vilket motsvarar 40 timmar/vecka. När det inte är föreläsningar förväntas du ha tid att arbeta med självstudier och grupparbeten.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Vad kan jag jobba som?

Process- och underhållstekniker

Nationell yrkesutbildning är en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. Utbildningarna ska genomföras i samarbete med arbetslivet och innehålla LIA, Lärande i arbete. Utbildningen är platsbunden, genomförs på heltid och är CSN-berättigad.

 

Kontakt

Johanna Almgård

Titel: Utbildningsledare

Tel: 0510770916

E-post: Johanna.Almgard@edu.lidkoping.se